section-547da0b

Altiszti Támogató csatorna

Az Altiszti Támogató csatorna a Magyar Honvédségben, stratégiai szinttől harcászati szintig kiépült a parancsnoki döntéshozatali, döntés előkészítési folyamatot támogatni hívatott rendszer.

A parancsnoki vezetési rendszer támogatása. Biztosítja a kiadott intézkedések, parancsok érvényre juttatását. Folyamatos, aktuális, hiteles információforrás a parancsnoki, valamint az alárendelt állomány részére. Gyors hatékony reagálás az esetleg felmerülő problémákra. A feladatokra történő jobb felkészülés a döntésmeghozatalok alaposabb előkészítése.

Az Altiszti Támogató Csatorna működésének alapja a Honvéd Vezérkar Főnök 142/2016 HVKF intézkedés, 1 számú melléklete.

A parancsnok vezetői tevékenysége során támaszkodik az alárendelt parancsnokokra és szakmai vezetőkre, valamint a vezénylő zászlósi támogató rendszerre. A parancsnok vezetői tevékenységének segítése, a zászlósi, altiszti, tisztesi és rendfokozat nélküli állomány végrehajtói tevékenységének hatékonyabb megszervezése és felügyelete érdekében a parancsnok közvetlen alárendeltségében a csapatoknál és egyéb katonai szervezeteknél vezénylő zászlós teljesít szolgálatot.

Az Altiszti Támogató csatorna a Magyar Honvédségben, stratégiai szinttől harcászati szintig kiépült a parancsnoki döntéshozatali, döntés előkészítési folyamatot támogatni hívatott rendszer.

Rendeltetése:

A parancsnoki vezetési rendszer támogatása. Biztosítja a kiadott intézkedések, parancsok érvényre juttatását. Folyamatos, aktuális, hiteles információforrás a parancsnoki, valamint az alárendelt állomány részére. Gyors hatékony reagálás az esetleg felmerülő problémákra. A feladatokra történő jobb felkészülés a döntésmeghozatalok alaposabb előkészítése.

 Stratégiai szinten a működtetéséért felelős:

A Magyar Honvédség vezénylő zászlósa. A Magyar Honvédség vezénylő zászlósa koordinálja az Altiszti Támogató Csatorna működését. Az Altiszti Támogató Csatornán keresztül érvényt szerez az altiszti és legénységi állomány feladat végrehajtására, kiképzésére, öltözködésére, megjelenésére, viselkedésére vonatkozó szabályzatokban foglalt követelményeknek.

 Az Altiszti Támogató Csatorna tagjai a dandárnál:

dandár vezénylő zászlós, zászlóalj vezénylő zászlósok, század vezénylő zászlósok, szakasz altisztek, rangidős altisztek, rajparancsnokok.

 Működtetéséért felelős:

dandár vezénylő zászlós

 Működése:

Az Altiszti Támogató Csatornán továbbított feladatokat, feladatszabásokat, információkat az adott szintű vezénylő zászlós köteles jelenteni közvetlen elöljárójának. Az elöljáróval történt egyeztetés követően, intézkedik a további szükséges feladatok végrehajtására. Az Altiszti Támogató Csatornán meghatározott jelentések elkészítését, feladatok végrehajtását követően, a vezénylő zászlós jelentést tesz közvetlen szolgálati elöljárójának a feladat végrehajtás tartalmáról, majd az elöljáró jóváhagyását követően továbbítja jelentését az Altiszti Támogató Csatornán.

//bhd.hmzrinyi.hu/wp-content/uploads/2021/02/ddvz-jel.png

Kapcsolat

1143 Budapest, Stefánia út 34-36.

Postacím: 1438 Budapest, Pf. 552

Porta tel.: 06 1 460-0796Porta HM-tel.: 26-424

Bemutatkozás

A Stefánia Palota - Honvéd Kulturális Központ impozáns épületében elhelyezkedő Kulturális és Rekreációs Igazgatóság az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár szervezeti eleme. Alaprendeltetése szerint a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség katonai szervezeteinek protokolláris, szolgálati és szabadidős kulturális rendezvényeinek szervezését, lebonyolítását végzi. A honvédség személyi állománya és szervezetei részére a rekreációs pihenést, a katonai kiképzési, oktatási célú rendezvényeket koordinálja, valamint a regeneráló pihenést biztosítja Erdőbénye, Buják és Mályi KORK-okban. .

Oldalunk sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.